Tnemec

Mục lục
Mục lục


Tnemec

Thành phố Kansas, MO / Hoa Kỳ
Thành lập năm 1921
Thị trường phục vụ: Sơn phủ két nước; Lớp phủ nước và nước thải; Sơn phủ công nghiệp; Lớp phủ kiến ​​trúc; Gia công và sản xuất sơn phủ