Sherwin-Williams

Mục lục
Mục lục

 


Sherwin-Williams

Cleveland, Ohio / Hoa Kỳ
Thành lập năm 1866
Thị trường phục vụ: Lớp phủ kiến ​​trúc; Sơn phủ công nghiệp; Lớp phủ bảo vệ và hàng hải; Sản phẩm OEM hoàn thiện; Hoàn thiện bằng gỗ; Lớp phủ hàng không vũ trụ.