Nippon Paint Co., Ltd.

Mục lục
Mục lục


 

Nippon Paint Co., Ltd.

Osaka, Nhật Bản
Thành lập năm 1881
Thị trường phục vụ: Sơn ô tô; Sơn phủ công nghiệp; Sơn phủ trang trí; Lớp phủ bảo vệ và hàng hải