MIPA Essenbach, German

Mục lục
Mục lục


MIPA Essenbach, German

Essenbach, Đức
Thành lập năm 1948
Thị trường phục vụ: Sơn phủ ô tô, sơn trang trí, sơn công nghiệp và sơn phủ gỗ