Kangnam Jevisco

Mục lục
Mục lục


Kangnam Jevisco

Pusan, Hàn Quốc
Thành lập năm 1945
Thị trường phục vụ: Sơn phủ trang trí; Sơn phủ công nghiệp; Lớp phủ bảo vệ và hàng hải; Ô tô