Axalta Coating Systems

Mục lục
Mục lục


 

Axalta Coating Systems

Philadelphia, PA / Hoa Kỳ
Thành lập năm 2013
Thị trường phục vụ: OEM ô tô; Sửa chữa va chạm; Sơn công nghiệp; Vận tải thương mại