BASF Coatings

Mục lục
Mục lục


 

BASF Coatings

PMuenster, Đức
Thành lập năm 1865
Thị trường phục vụ: OEM ô tô; Sửa chữa ô tô; Xe thương mại; Sơn phủ trang trí; Xử lý bề mặt