Bardese Chemical

Mục lục
Mục lục


Bardese Chemical

Trung Sơn, Trung Quốc
Thành lập năm 1996
Thị trường phục vụ: Sơn phủ kiến ​​trúc / trang trí, Sơn phủ công nghiệp nói chung, Sơn tĩnh điện.