Tohpe

Mục lục
Mục lục


Tohpe

Thành phố Sakai, Nhật Bản
Thành lập năm 1915
Thị trường phục vụ: Lớp phủ trên bờ; Sơn phủ hàng hải; Sơn ô tô; Sơn phủ trang trí; Chất kết dính