Tambour Paints

Mục lục
Mục lục


Tambour Paints

Nethanya, Israel
Thành lập năm 1936
Thị trường phục vụ: Lớp phủ kiến ​​trúc; Sơn phủ công nghiệp; Sơn tĩnh điện