National Paints Factories

Mục lục
Mục lục


National Paints Factories

Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Thành lập năm 1969
Thị trường phục vụ: Sơn phủ trang trí; Sơn tĩnh điện; Lớp phủ bảo vệ / hàng hải; Sơn ô tô; Hoàn thiện bằng gỗ