RPM International Inc.

Mục lục
Mục lục


 

RPM International Inc.

Medina, Ohio / Hoa Kỳ
Thành lập năm 1947
Thị trường phục vụ: Hệ thống lợp mái; Chất trám và chất bịt kín; Hệ thống sàn; Lớp phủ kiểm soát ăn mòn; Sơn lót - chất trám trét; Sơn chuyên dụng; Sở thích và sơn thủ công; Vết bẩn và hoàn thiện gỗ; Sơn chống rỉ