Hempel A/S

Mục lục
Mục lục

 


Hempel A / S

Kgs. Lyngby, Đan Mạch
Thành lập năm 1915
Thị trường phục vụ: Kiến trúc; Lớp phủ bảo vệ và hàng hải; Lớp phủ thùng chứa; Lớp phủ du thuyền; Lớp phủ trang trí