Chugoku Marine Paints

Mục lục
Mục lục


Chugoku Marine Paints

Tokyo, Nhật Bản
Thành lập năm 1917
Thị trường phục vụ: Sơn phủ hàng hải; Sơn phủ công nghiệp; Lớp phủ container