Berger Paints India Ltd.

Mục lục
Mục lục


Berger P Paint India Ltd.

Kolkata, Ấn Độ
Thành lập năm 1923
Thị trường phục vụ: Sơn phủ trang trí; Sơn ô tô; Sơn phủ công nghiệp; Sơn tĩnh điện