Beckers Group

Mục lục
Mục lục


Beckers Group

Berlin, Đức
Thành lập năm 1865
Thị trường phục vụ: Sơn phủ công nghiệp; Lớp phủ cuộn dây; Hoàn thiện thiết kế tiêu dùng