KCC

Mục lục
Mục lục


KCC

Seoul, Hàn Quốc
Thành lập năm 1958
Thị trường phục vụ: Hàng hải và container; Sơn ô tô; Sửa chữa ô tô; Chất phủ công nghiệp; Sơn phủ trang trí; Sơn tĩnh điện