Bauhinia Advanced

Mục lục
Mục lục


Bauhinia Advanced

Thượng Hải, Trung Quốc
Thành lập năm 1971
Thị trường phục vụ: Sơn phủ trang trí; Sơn phủ đồ nội thất; Lớp phủ kiến ​​trúc