Daoqum Chemical Group

Mục lục
Mục lục


Daoqum Chemical Group

Thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
Thành lập năm 1985
Thị trường phục vụ: Sơn OEM cho ô tô, Sơn công nghiệp, Sơn tĩnh điện