Jotun

Mục lục
Mục lục


 

Jotun AS

Sandefjord, Na Uy
Thành lập năm 1926
Thị trường phục vụ: Sơn trang trí; Sơn phủ hàng hải; Các lớp bảo vệ; Sơn tĩnh điện