Tìm hiểu về Base

Mục lục
Mục lục

Khi sản xuất BASE màu hãng sơn thường chia ra BASE P, T, D, A. Giá tiền của các loại BASE màu cũng khác nhau. Đi kèm với đó là quy định BASE P là pha màu nhạt, BASE T là pha màu đậm vừa và tịnh tiện lên BASE D và BASE A là các màu đậm hẳn và màu đậm đặc biệt

Tùy vào độ đậm nhạt của màu mà ta chọn thì giá sẽ khác nhau khá nhiều. Đặc biệt là một số màu đậm đặc biệt thì giá sẽ cao vô cùng. Vậy tại sao giá lại khác nhau nhau? Đó là vì những lý do dưới đây.

Để pha màu đậm thì ta sẽ phải cho rất nhiều tinh màu vào thì mới ra được màu đậm. Mà tinh màu thì rất đắt. Có những màu chỉ riêng tiền tinh màu gần bằng tiền BASE pha màu. Nghĩa là chi phí để có 1 mã màu đậm được tính bằng chi phí của BASE gốc trắng cộng với chi phí tinh màu thêm vào để thể hiện được màu đó.

Cùng với đó với các BASE T, D, A thì chỉ những dòng sơn cao cấp mới có. Dòng sơn kinh tế hay mịn thì chỉ có BASE P và BASE T, bởi vì đã là dòng sơn mịn kinh tế thì lượng bột độn rất nhiều nên màu BASE gốc thường bị xỉn màu không có độ trắng tinh như các dòng sơn cao cấp. Bời vậy nên khi pha màu đậm đặc biệt với các dòng sơn kinh tế thường rất khó lên màu và chi phí của lượng tinh màu thêm vào còn vượt mức giá trị của thùng sơn kinh tế mua được.

Vì vậy, khi chọn màu đậm bạn sẽ phải dùng loại sơn cao cấp và tiền tinh màu nhiều

Ngoài ra thì sơn màu đậm yêu cầu phải làm kỹ càng hơn. Tại vì màu đậm sẽ rất dễ lộ nhược điểm của tường. Nên nếu ta làm ẩu thì sẽ không được và phải làm lại. Đó cũng là lý do mà khi sơn màu đậm nhân công sẽ cao hơn chút.

Nguồn: GCS - Gia Công Sơn