7 Bước Đơn Giản để Tạo Một Chiến Lược Tiếp Thị Hiệu Quả

Mục lục
Mục lục

Bạn có ước mơ xây dựng một chiến lược tiếp thị đỉnh cao cho doanh nghiệp của bạn? Bạn có mong muốn thu hút và giữ chân khách hàng bằng những nội dung thú vị và có ích? Bạn có khao khát vượt qua đối thủ cạnh tranh và tăng doanh thu cho doanh nghiệp của bạn?

Nếu câu trả lời là có, bạn đã tìm đúng nơi rồi. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với bạn 7 bước đơn giản để xây dựng một chiến lược tiếp thị hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ học được cách xác định mục tiêu, thị trường, kênh và công cụ tiếp thị phù hợp với doanh nghiệp và khách hàng của bạn. Bạn cũng sẽ học được cách lên kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải thiện chiến lược tiếp thị của bạn.

Hãy bắt đầu ngay bây giờ!

Xác định mục tiêu kinh doanh và tiếp thị của bạn.

Xác định mục tiêu kinh doanh và tiếp thị là một trong những bước quan trọng để tạo ra một chiến lược tiếp thị hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn. Theo định nghĩa, mục tiêu kinh doanh là những mục tiêu cấp cao mà ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ công ty. Mục tiêu tiếp thị là những mục tiêu cụ thể và có thể đo lường của các hoạt động tiếp thị nhằm hỗ trợ cho mục tiêu kinh doanh. Ví dụ, nếu một trong những mục tiêu kinh doanh của bạn là tăng doanh số bán hàng cho khách hàng mới, mục tiêu tiếp thị của bạn có thể là thu hút một số lượng nhất định khách hàng tiềm năng mỗi tháng.

Mục tiêu kinh doanh và tiếp thị giúp bạn xác định hướng đi và ưu tiên cho công ty và bộ phận tiếp thị của bạn. Bằng cách xác định mục tiêu kinh doanh và tiếp thị, bạn có thể:

♦ Cung cấp một cách để đo lường thành công
♦ Giữ cho tất cả nhân viên cùng hướng tới những mục tiêu chung của công ty
♦ Cho nhân viên biết rõ ràng cách quyết định của họ ảnh hưởng đến mục tiêu của công ty
♦ Đảm bảo rằng công ty đang đi đúng hướng
♦ Để xác định mục tiêu kinh doanh và tiếp thị, bạn có thể sử dụng phương pháp SMART, tức là:

Specific (Cụ thể): Mục tiêu của bạn phải rõ ràng và không gây hiểu lầm

Measurable (Có thể đo lường): Mục tiêu của bạn phải có những chỉ số để bạn có thể theo dõi và đánh giá kết quả

Achievable (Có thể đạt được): Mục tiêu của bạn phải khả thi và phù hợp với nguồn lực và khả năng của bạn

Relevant (Liên quan): Mục tiêu của bạn phải liên quan đến tầm nhìn và sứ mệnh của công ty

Time-bound (Có thời hạn): Mục tiêu của bạn phải có một khoảng thời gian cụ thể để hoàn thành
Ví dụ, nếu bạn muốn tăng doanh số bán hàng cho khách hàng mới, một mục tiêu SMART có thể là:

Tăng doanh số bán hàng cho khách hàng mới lên 20% trong vòng 6 tháng bằng cách sử dụng các chiến dịch email marketing và quảng cáo trên Facebook.

Mục tiêu này là SMART vì nó:

Cụ thể: Nó nói rõ ràng về doanh số bán hàng cho khách hàng mới, tỷ lệ tăng trưởng mong muốn và các kênh tiếp thị sử dụng
Có thể đo lường: Nó có những chỉ số để bạn có thể kiểm tra xem bạn đã đạt được hay chưa.
Có thể đạt được: Nó khả thi và phù hợp với nguồn lực và khả năng của bạn
Liên quan: Nó liên quan đến mục tiêu kinh doanh chung của công ty là tăng doanh thu
Có thời hạn: Nó có một khoảng thời gian cụ thể là 6 tháng để hoàn thành
Bằng cách xác định mục tiêu kinh doanh và tiếp thị theo phương pháp SMART, bạn sẽ có một hướng dẫn rõ ràng và hiệu quả cho chiến lược tiếp thị của bạn. Bạn cũng sẽ có thể đo lường kết quả và cải thiện chiến lược tiếp thị của bạn theo thời gian.

Xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn. 

Bạn cần biết bạn mang lại lợi ích gì cho khách hàng và làm sao để khác biệt với đối thủ cạnh tranh.

Xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp hoặc sản phẩm là một trong những bước quan trọng để tạo ra một chiến lược tiếp thị hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn. Theo định nghĩa, giá trị cốt lõi là những giá trị cơ bản mà doanh nghiệp hoặc sản phẩm mang lại cho khách hàng và làm sao để khác biệt với đối thủ cạnh tranh. Giá trị cốt lõi giúp bạn xác định thông điệp và tôn chỉ của doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn. Giá trị cốt lõi cũng giúp bạn thu hút và giữ chân khách hàng bằng cách tạo ra sự gắn kết và niềm tin.

Để xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp hoặc sản phẩm, bạn có thể sử dụng những bước sau:

Tham vấn nhân viên của bạn

Nhân viên là những người hiểu rõ nhất về doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn, vì vậy hãy hỏi họ về những gì họ nghĩ là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp hoặc sản phẩm. Bạn có thể sử dụng các phương pháp khảo sát, phỏng vấn hoặc tổ chức các buổi workshop để thu thập ý kiến từ nhân viên.

Hỏi khách hàng của bạn

Khách hàng là những người sử dụng và trải nghiệm doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn, vì vậy hãy hỏi họ về những gì họ nghĩ là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp hoặc sản phẩm. Bạn có thể sử dụng các phương pháp khảo sát, phỏng vấn hoặc xem xét các đánh giá và phản hồi từ khách hàng.

Nhìn lại các sự kiện quan trọng

Các sự kiện quan trọng trong lịch sử của doanh nghiệp hoặc sản phẩm có thể phản ánh những giá trị cốt lõi của chúng. Hãy nhìn lại các sự kiện như khi thành lập doanh nghiệp, khi ra mắt sản phẩm, khi đạt được các thành tựu hay khi vượt qua các thách thức và xem xét những gì đã thúc đẩy và hỗ trợ cho các sự kiện đó.

Vẽ ra và thu gọn lại

Sau khi thu thập được các ý kiến từ nhân viên và khách hàng, và xem xét các sự kiện quan trọng, bạn có thể vẽ ra một danh sách các giá trị cốt lõi ứng viên cho doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn. Sau đó, bạn có thể thu gọn lại danh sách này bằng cách loại bỏ những giá trị không quan trọng, không phù hợp hoặc không khác biệt. Bạn nên chọn từ 3 đến 5 giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn.

Miêu tả chúng bằng giọng nói của thương hiệu

Sau khi chọn được các giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn, bạn cần miêu tả chúng bằng cách sử dụng giọng nói của thương hiệu. Giọng nói của thương hiệu là cách bạn giao tiếp với khách hàng và phản ánh tính cách của doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn. Bạn có thể sử dụng các từ ngữ, câu chữ và tông màu phù hợp với giọng nói của thương hiệu để miêu tả các giá trị cốt lõi của bạn một cách sáng tạo và hấp dẫn.

Công bố chúng

Sau khi miêu tả được các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn, bạn cần công bố chúng cho nhân viên, khách hàng và công chúng. Bạn có thể sử dụng các kênh truyền thông như trang web, mạng xã hội, email, video, blog, v.v. để lan truyền các giá trị cốt lõi của bạn. Bạn cũng cần đảm bảo rằng các giá trị cốt lõi được thể hiện trong mọi hoạt động và quyết định của doanh nghiệp hoặc sản phẩm.

Xác định thị trường mục tiêu và khách hàng của bạn.

Bạn cần biết ai là khách hàng tiềm năng của bạn, những gì họ quan tâm, cần và mong muốn, và làm sao để tiếp cận họ.

Xác định thị trường mục tiêu và khách hàng là một trong những bước quan trọng để tạo ra một chiến lược tiếp thị hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn. Theo định nghĩa, thị trường mục tiêu là một nhóm người tiêu dùng có những đặc điểm và nhu cầu chung mà doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn hướng đến. Khách hàng là những người tiêu dùng cụ thể mà doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn muốn thu hút và giữ chân. Để xác định thị trường mục tiêu và khách hàng, bạn có thể sử dụng những bước sau:

Xác định giá trị cung cấp

Bạn cần biết doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn mang lại lợi ích gì cho khách hàng và làm sao để khác biệt với đối thủ cạnh tranh. Bạn cần biết bạn giải quyết vấn đề gì cho khách hàng và tạo ra giá trị gì cho họ.

Phân tích khách hàng hiện tại

Bạn cần biết ai là những khách hàng hiện tại của bạn, những gì họ thích và không thích về doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn, và làm sao để giữ chân họ. Bạn cũng cần biết ai là những khách hàng tiềm năng của bạn, những gì họ quan tâm, cần và mong muốn, và làm sao để thu hút họ.

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Bạn cần biết ai là những đối thủ cạnh tranh của bạn, những gì họ làm tốt và không tốt, và làm sao để vượt trội hơn họ. Bạn cũng cần biết ai là những khách hàng mà đối thủ cạnh tranh của bạn đang hướng đến, những gì họ quan tâm, cần và mong muốn, và làm sao để chiếm lĩnh thị phần từ họ.

Phân tích dữ liệu từ các công cụ SEO

Bạn cần biết ai là những người truy cập trang web của bạn, những gì họ tìm kiếm, xem và tương tác trên trang web của bạn, và làm sao để chuyển đổi họ thành khách hàng. Bạn có thể sử dụng các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, SEMrush, v.v. để phân tích dữ liệu từ các người truy cập trang web của bạn.

Tạo ra các nhân vật mua hàng

Bạn cần biết ai là những người tiêu dùng lý tưởng cho doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn, bằng cách tạo ra các nhân vật mua hàng. Các nhân vật mua hàng là các hồ sơ giả tưởng về các loại khách hàng mục tiêu của bạn, bao gồm các thông tin về đặc điểm dân số, địa lý, tâm lý và hành vi của họ. Bạn có thể sử dụng các thông tin từ các bước trên để tạo ra các nhân vật mua hàng cho doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn. Ví dụ, một nhân vật mua hàng cho một ứng dụng học tiếng Anh có thể là:
Tên: Nguyễn Thị Hoa
Tuổi: 26
Giới tính: Nữ
Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
Thu nhập: 10 triệu đồng/tháng
Địa điểm: TP. HCM
Mục tiêu: Cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh để thăng tiến trong công việc
Thách thức: Không có nhiều thời gian và tiền bạc để học tiếng Anh ở trung tâm
Giải pháp: Tìm kiếm một ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến, linh hoạt và hiệu quả
Nguồn thông tin: Mạng xã hội, blog, email, quảng cáo

Kiểm tra và điều chỉnh thị trường mục tiêu và khách hàng

Bạn cần kiểm tra và điều chỉnh thị trường mục tiêu và khách hàng của bạn theo thời gian, bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu từ các hoạt động tiếp thị và bán hàng của bạn. Bạn cần biết liệu thị trường mục tiêu và khách hàng của bạn có phù hợp với giá trị cung cấp của bạn hay không, liệu bạn có đạt được các mục tiêu doanh số và lợi nhuận hay không, và liệu bạn có thể mở rộng thị trường mục tiêu và khách hàng của bạn hay không. Bạn cũng cần biết liệu có những xu hướng, thay đổi hoặc cơ hội mới nào trong thị trường hay không, và làm sao để tận dụng chúng.

Xác định các kênh và công cụ tiếp thị phù hợp với doanh nghiệp.

Bạn cần biết bạn sẽ sử dụng những phương tiện nào để truyền đạt thông điệp và giá trị của bạn, như trang web, mạng xã hội, email, video, blog, v.v.

Xác định mục tiêu tiếp thị của bạn

Bạn muốn đạt được gì khi tiếp thị cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn? Bạn muốn tăng doanh thu, khách hàng, nhận diện thương hiệu hay gì khác?

Tìm hiểu về khách hàng mục tiêu của bạn

Bạn cần biết ai là người có nhu cầu và quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn cần nghiên cứu về đặc điểm, hành vi, sở thích và nhu cầu của họ.

Lựa chọn các kênh tiếp thị phù hợp với doanh nghiệp và khách hàng

Bạn cần xem xét các kênh tiếp thị có sẵn và lựa chọn những kênh có thể giúp bạn tiếp cận được khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả và chi phí thấp. Bạn cũng cần xem xét lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên từng kênh và khả năng tạo nội dung phù hợp.

Thiết lập chiến lược và kế hoạch cho từng kênh

Bạn cần xác định nội dung, ngân sách, phương pháp đo lường và tối ưu hóa cho từng kênh tiếp thị. Bạn cũng cần lên lịch và triển khai các hoạt động tiếp thị một cách có hệ thống và liên tục.

Một số ví dụ về các kênh tiếp thị phổ biến mà bạn có thể sử dụng

Website hoặc blog

Đây là kênh tiếp thị quan trọng để bạn giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn có thể tạo nội dung hấp dẫn, chất lượng và tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm (SEO) để thu hút khách hàng.

Mạng xã hội

Đây là kênh tiếp thị giúp bạn tăng nhận diện thương hiệu, giao tiếp và tương tác với khách hàng. Bạn có thể sử dụng các nền tảng như Facebook, Instagram, Zalo, Twitter,… để chia sẻ nội dung, video, ảnh, livestream,….

Email marketing

Đây là kênh tiếp thị giúp bạn duy trì mối quan hệ với khách hàng, gửi thông tin mới nhất, khuyến mãi, chăm sóc sau bán hàng,… Bạn có thể sử dụng các công cụ như Mailchimp, Sendinblue,… để thiết kế và gửi email cho danh sách khách hàng của bạn.

Quảng cáo trả tiền

Đây là kênh tiếp thị giúp bạn thu hút khách hàng mục tiêu một cách nhanh chóng và chính xác

Xem xét các nguồn lực hiện có và lên kế hoạch cho các chiến dịch tiếp thị.

Bạn cần biết bạn có bao nhiêu ngân sách, nhân sự, thời gian và công nghệ để thực hiện các chiến dịch tiếp thị của bạn, và làm sao để phân bổ chúng một cách hiệu quả.

Đánh giá các nguồn lực hiện có trong doanh nghiệp

Bạn cần xem xét các yếu tố như ngân sách, nhân sự, thiết bị, công nghệ, thời gian,… để biết bạn có đủ khả năng để thực hiện các chiến dịch tiếp thị mong muốn hay không. Bạn cũng cần phân tích các ưu và nhược điểm của doanh nghiệp để tận dụng các nguồn lực mạnh và khắc phục các nguồn lực yếu.

Xác định mục tiêu và đối tượng tiếp thị

Bạn cần biết bạn muốn đạt được gì khi tiếp thị cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn cũng cần biết ai là khách hàng mục tiêu của bạn và họ có những nhu cầu, mong muốn và hành vi nào. Bạn có thể sử dụng mô hình SMART để đặt ra các mục tiêu cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, có ý nghĩa và có thời hạn.

Lựa chọn các kênh và công cụ tiếp thị phù hợp

Bạn cần xem xét các kênh và công cụ tiếp thị có sẵn và lựa chọn những kênh và công cụ có thể giúp bạn tiếp cận được khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả và chi phí thấp. Bạn cũng cần xem xét lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên từng kênh và công cụ và khả năng tạo nội dung phù hợp.

Thiết lập chiến lược và kế hoạch cho từng chiến dịch

Bạn cần xác định nội dung, ngân sách, phương pháp đo lường và tối ưu hóa cho từng chiến dịch tiếp thị. Bạn cũng cần lên lịch và triển khai các hoạt động tiếp thị một cách có hệ thống và liên tục.

Xem xét và sửa đổi kế hoạch

Bạn cần theo dõi kết quả và hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị để biết bạn đã đạt được mục tiêu hay chưa. Bạn cũng cần phản hồi từ khách hàng và đối tác để biết bạn đã làm tốt hay chưa. Bạn cần sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch khi có những thay đổi trong môi trường kinh doanh hoặc trong nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện chiến lược tiếp thị.

Bạn cần biết bạn sẽ làm gì, khi nào và làm sao để triển khai các chiến dịch tiếp thị của bạn, và làm sao để theo dõi và điều chỉnh chúng khi cần thiết.

♦ Triển khai các chiến dịch tiếp thị của bạn khi bạn đã lên kế hoạch, xác định mục tiêu, đối tượng, kênh và công cụ tiếp thị phù hợp. Bạn cần phân đoạn khách hàng mục tiêu và nhắm mục tiêu và định vị sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cho từng phân đoạn. Bạn cũng cần thiết kế và tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn cho từng kênh và công cụ tiếp thị.

♦ Theo dõi và điều chỉnh các chiến dịch tiếp thị của bạn bằng cách sử dụng các số liệu để đo lường hiệu quả của chúng. Bạn cần chọn các số liệu phù hợp với mục tiêu của bạn, ví dụ như số lượng bán hàng, số lượng khách hàng mới, tỷ lệ nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi,… Bạn cũng cần thiết lập các điểm chuẩn và so sánh kết quả thực tế với kết quả mong muốn.

♦ Điều chỉnh các chiến dịch tiếp thị của bạn khi bạn nhận thấy có những sai lệch hoặc cơ hội để cải thiện chúng. Bạn cần phân tích nguyên nhân của những sai lệch hoặc cơ hội đó, và đưa ra các giải pháp để khắc phục hoặc tận dụng chúng. Bạn cũng cần kiểm tra lại mục tiêu, đối tượng, kênh và công cụ tiếp thị của bạn để xem có cần điều chỉnh gì không.

Đánh giá kết quả và cải thiện chiến lược tiếp thị.

Bạn cần biết bạn đã đạt được những gì so với mục tiêu đã đặt ra, những gì đã thành công và những gì cần cải thiện, và làm sao để tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của bạn.

♦ Đánh giá kết quả của chiến lược tiếp thị bằng cách sử dụng các số liệu để đo lường hiệu quả của các hoạt động tiếp thị. Bạn cần chọn các số liệu phù hợp với mục tiêu của bạn, ví dụ như doanh số bán hàng, lượng khách hàng mới, tỷ lệ nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi,… Bạn cũng cần thiết lập các điểm chuẩn và so sánh kết quả thực tế với kết quả mong muốn.

♦ Cải thiện chiến lược tiếp thị bằng cách điều chỉnh các yếu tố như phân khúc khách hàng, định vị sản phẩm, thông điệp tiếp thị, kênh và công cụ tiếp thị, giá cả và ngân sách. Bạn cần phân tích nguyên nhân của những sai lệch hoặc cơ hội để cải thiện kết quả tiếp thị. Bạn cũng cần kiểm tra lại mục tiêu, đối tượng, kênh và công cụ tiếp thị của bạn để xem có cần điều chỉnh gì không.

♦ Thử nghiệm và kiểm tra các chiến lược tiếp thị khác nhau để tìm ra phương án tối ưu nhất cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn có thể sử dụng các phương pháp như A/B testing, multivariate testing, split testing,… để so sánh hiệu quả của các biến thể khác nhau của các yếu tố tiếp thị.

Qua 7 bước đơn giản để tạo ra một chiến lược tiếp thị hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn. Bằng cách áp dụng những bước này, bạn sẽ có thể xác định mục tiêu, thị trường, kênh và công cụ tiếp thị phù hợp với doanh nghiệp và khách hàng của bạn. Bạn cũng sẽ có thể lên kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải thiện chiến lược tiếp thị của bạn.

Việc tạo ra một chiến lược tiếp thị hiệu quả sẽ giúp bạn thu hút và giữ chân khách hàng bằng những nội dung hấp dẫn và mang lại giá trị. Bạn cũng sẽ có thể vượt qua đối thủ cạnh tranh và tăng doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu tạo ra một chiến lược tiếp thị hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn. Chúc bạn thành công!