Thiết kế nhận diện sản phẩm

THIẾT KẾ NHẬN DIỆN SẢN PHẨM

Nhận diện thương hiệu sản phẩm là khái niệm đằng sau một sản phẩm được đóng khung theo nhận thức của khách hàng mục tiêu. Nói cách khác, đó là ấn tượng tổng thể mà bạn muốn khách hàng có được cho một sản phẩm.