THIẾT KẾ

Các tổ chức phát triển mạnh khi mọi người tin tưởng vào công việc của họ. Cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi đặt mục đích thương hiệu là trọng tâm của các công ty và dịch vụ để tạo ra ý nghĩa và giá trị ở những nơi nó quan trọng nhất.

Chúng tôi đưa các thương hiệu vào cuộc sống thông qua các giải pháp sáng tạo vừa hiệu quả vừa đổi mới - thiết lập các tiêu chuẩn trực quan, bằng lời nói và trải nghiệm để thúc đẩy toàn bộ các sản phẩm sáng tạo

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn: 0917361057

 
 
THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU LOGO

Trong tất cả các phần trực quan tạo nên bản sắc thương hiệu của bạn, logo của bạn là điểm nhận biết mạnh nhất. Nó không cần phải nói cho cả thế giới biết tất cả những gì bạn làm. Đó là một nhận dạng và hoạt động như một sự kích hoạt tinh thần. Nhìn vào logo bạn có thể đoán được phong cách và cá tính của một thương hiệu.

 
THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM

Nhận diện thương hiệu sản phẩm là khái niệm đằng sau một sản phẩm được đóng khung theo nhận thức của khách hàng mục tiêu. Nói cách khác, đó là ấn tượng tổng thể mà bạn muốn khách hàng có được cho một sản phẩm.

 
THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU VĂN PHÒNG

Việc xây dựng thương hiệu văn phòng tốt còn đi xa hơn lý do thẩm mỹ. Xây dựng thương hiệu tại nơi làm việc giữ bản sắc thương hiệu của bạn là cốt lõi của doanh nghiệp và cung cấp cho nhóm của bạn động lực và định hướng cho các công việc hàng ngày của họ.

 

THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU NGOÀI TRỜI

Với khoảng 68% người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm khi đang ngồi trên xe, một bảng quảng cáo ven đường được thiết kế đẹp mắt có thể là một phần quan trọng trong kênh bán hàng của bất kỳ thương hiệu nào. Hình thức tiếp thị này không có nghĩa là tích cực và trực tiếp. Nó tinh tế và dễ chào đón hơn đối với người tiêu dùng.


Một Thiết kế Thương hiệu tốt sẽ được ghi nhận trong tâm trí người tiêu dùng ngay từ hình ảnh đầu tiên tạo ra tác động lâu dài. Thương hiệu được đồng bộ với bảng màu, phông chữ, thiết kế logo, quảng cáo và các biểu mẫu khác.