PHÂN TÍCH SWOT LÀ GÌ

SWOT là viết tắt của Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Đe doạ, và do đó Phân tích SWOT là một kỹ thuật để đánh giá bốn khía cạnh này của doanh nghiệp của bạn.

Bạn có thể sử dụng Phân tích SWOT để tận dụng tối đa những gì bạn có, mang lại lợi thế tốt nhất cho tổ chức của bạn. Và bạn có thể giảm thiểu khả năng thất bại, bằng cách hiểu bạn đang thiếu những gì và loại bỏ những mối nguy hiểm có thể khiến bạn không hay biết.

Vẫn tốt hơn, bạn có thể bắt đầu xây dựng một chiến lược để phân biệt bạn với các đối thủ cạnh tranh để cạnh tranh thành công trên thị trường của bạn. 

Cách thực hiện phân tích SWOT

Điểm mạnh

Điểm mạnh mô tả những gì một tổ chức vượt trội so với đối thủ cạnh tranh : thương hiệu mạnh, cơ sở khách hàng trung thành, bảng cân đối kế toán mạnh, công nghệ độc đáo, v.v. 

Những điểm yếu

Điểm yếu ngăn một tổ chức hoạt động ở mức tối ưu. Đó là những lĩnh vực mà doanh nghiệp cần cải thiện để duy trì khả năng cạnh tranh: thương hiệu yếu, doanh thu cao hơn mức trung bình, mức nợ cao, chuỗi cung ứng không đầy đủ hoặc thiếu vốn.

Những cơ hội

Cơ hội đề cập đến các yếu tố bên ngoài thuận lợi có thể mang lại cho tổ chức một lợi thế cạnh tranh. 

Thách thức

Những thách thức đề cập đến các yếu tố có khả năng gây hại cho tổ chức như chi phí nguyên vật liệu tăng, cạnh tranh ngày càng tăng, nguồn cung lao động thắt chặt. ...

Bảng swot

 Điểm mạnh

1. Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi là gì?

2. Chúng ta có những nguồn lực nào?

3. Sản phẩm nào đang hoạt động tốt?

 Điểm mạnh

1. Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi là gì?

2. Chúng ta có những nguồn lực nào?

3. Sản phẩm nào đang hoạt động tốt?

Những điểm yếu

1. Chúng ta có thể cải thiện ở đâu?

2. Sản phẩm nào đang hoạt động kém hiệu quả?

3. Chúng ta đang thiếu nguồn lực ở đâu?

Những cơ hội

1. Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ nào để cải thiện hoạt động?

2. Chúng tôi có thể mở rộng hoạt động cốt lõi của mình không?

3. Chúng ta có thể khám phá những phân đoạn thị trường mới nào?

 

Những thách thức

1. Những quy định mới nào đe dọa hoạt động?

2. Đối thủ cạnh tranh của chúng ta làm tốt điều gì?

3. Những xu hướng tiêu dùng nào đe dọa doanh nghiệp?

Cách sử dụng phân tích SWOT

Nội bộ

Những gì xảy ra trong công ty đóng vai trò như một nguồn thông tin tuyệt vời cho các hạng mục điểm mạnh và điểm yếu của phân tích SWOT. Ví dụ về các yếu tố bên trong bao gồm tài chính và nguồn nhân lực, tài sản hữu hình và vô hình (tên thương hiệu) và hiệu quả hoạt động.

Các câu hỏi tiềm năng để liệt kê các yếu tố bên trong là:

  • (Điểm mạnh) Chúng ta đang làm tốt điều gì?

  • (Sức mạnh) Tài sản mạnh nhất của chúng ta là gì?

  • (Điểm yếu) Những người gièm pha chúng ta là gì?

  • (Điểm yếu) Dòng sản phẩm có hiệu suất thấp nhất của chúng tôi là gì?

Bên ngoài

Những gì xảy ra bên ngoài công ty cũng quan trọng không kém đối với sự thành công của một công ty như các yếu tố bên trong. Những ảnh hưởng bên ngoài, chẳng hạn như chính sách tiền tệ, thay đổi thị trường và khả năng tiếp cận nhà cung cấp, là những phạm trù cần rút ra để tạo ra danh sách các cơ hội và điểm yếu.

Các câu hỏi tiềm năng để liệt kê các yếu tố bên ngoài là:

  • (Cơ hội) Những xu hướng nào đang thể hiện rõ trên thị trường?

  • (Cơ hội) Chúng tôi không nhắm mục tiêu đến nhân khẩu học nào?

  • (Đe doạ) Có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh tồn tại, và thị phần của họ là bao nhiêu?

  • (Đe doạ) Có các quy định mới có khả năng gây hại cho hoạt động hoặc sản phẩm của chúng tôi không?

Làm thế nào để bạn viết một phân tích SWOT tốt?

Tạo phân tích SWOT liên quan đến việc xác định và phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của một công ty. Trước tiên, bạn nên tạo một danh sách các câu hỏi để trả lời cho từng yếu tố. Các câu hỏi đóng vai trò như một hướng dẫn để hoàn thành phân tích SWOT và tạo một danh sách cân bằng. Khung SWOT có thể được xây dựng ở định dạng danh sách, dưới dạng văn bản tự do, hoặc phổ biến nhất là dưới dạng bảng 4 ô, với các góc phần tư dành riêng cho từng phần tử. Điểm mạnh và điểm yếu được liệt kê đầu tiên, tiếp theo là cơ hội và mối đe dọa.

TÓM LẠI

Phân tích SWOT là một cách tuyệt vời để hướng dẫn các cuộc họp chiến lược kinh doanh. Thật mạnh mẽ khi mọi người trong phòng thảo luận về điểm mạnh và điểm yếu cốt lõi của công ty, xác định các cơ hội và mối đe dọa, cũng như động não các ý tưởng. Thông thường, phân tích SWOT mà bạn hình dung trước phiên thay đổi xuyên suốt để phản ánh các yếu tố mà bạn không biết và sẽ không bao giờ nắm bắt được nếu không có ý kiến ​​đóng góp của nhóm.

Một công ty có thể sử dụng SWOT cho các phiên chiến lược kinh doanh tổng thể hoặc cho một phân đoạn cụ thể như tiếp thị, sản xuất hoặc bán hàng. Bằng cách này, bạn có thể thấy chiến lược tổng thể được phát triển từ phân tích SWOT sẽ lọc xuống các phân đoạn bên dưới như thế nào trước khi cam kết thực hiện. Bạn cũng có thể làm việc ngược lại với phân tích SWOT theo phân đoạn cụ thể đưa vào phân tích SWOT tổng thể.

Mặc dù là một công cụ lập kế hoạch hữu ích, SWOT cũng có những hạn chế. Đây là một trong một số kỹ thuật lập kế hoạch kinh doanh cần xem xét và không nên sử dụng một mình. Ngoài ra, mỗi điểm được liệt kê trong các danh mục không được ưu tiên giống nhau. SWOT không tính đến sự khác biệt về trọng lượng. Do đó, cần phân tích sâu hơn, sử dụng một kỹ thuật lập kế hoạch khác.