Đa sắc trong thiết kế logo

Để có được những sự tác động tối đa khi thông điệp được truyền tải từ màu sắc, thông thường chỉ sử dụng một màu duy nhất khi thiết kế logo. Tuy nhiên, có một số biểu tượng đa màu rất thành công như Google, eBay, Windows.

Nó mang hàm ý công ty đang cung cấp nhiều lựa chọn về sản phẩm và dịch vụ. Việc các vòng tròn Olympic sử dụng nhiều mắc sắc mang theo thông điệp về sự đa dạng, đoàn kết.